«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»: Πρόταση επιχορήγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών σωματείων έως 2.500€

209
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Ο συνδυασμός μας Σάββας Χιονιδής δια του επικεφαλής κ. Χιονίδη Σάββα, εισηγήθηκε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο την ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων με ποσό έως 2.500€.
Συγκεκριμένα, προτείναμε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα οργανώσει την διαδικασία αξιολόγησης για να εγκριθούν αναλόγως τα ποσά επιχορήγησης από τον Δήμο Κατερίνης.
Η Διοίκηση, προς μεγάλη μας απογοήτευση, αποφάσισε να μην γίνει θέμα η πρόταση μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ