Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής:

152

Διαδικτυακές Πολύτιμες Δευτέρες, μία σημαντική δράση εξωστρέφειας της Βιβλιοθήκης της Βουλής

 

Σήμερα, 5 Απριλίου 2021, (19:00 – 20:00) με θέμα: «Όψεις της Επανάστασης του 1821 μέσα από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας».

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Kαμηλάκη, προϊσταμένη Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης

Τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, μία από τις εμβληματικότερες αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής, αποτελούν βασική αναφορά για τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης. Σε αυτά καταγράφεται με ενάργεια η συγκινητική προσπάθεια του επαναστατημένου έθνους των Ελλήνων να μεταβεί από το καθεστώς της δουλείας και του ετεροκαθορισμού στη συνθήκη της πολιτειότητας – διαδρομή καθόλου αυτονόητη, ευθεία ή αναίμακτη.

Μέσα από την περιδιάβαση σε επιλεγμένα έγγραφα, θα διερευνήσουμε τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, το συλλογικό και το ατομικό, τη μακροϊστορία και τις μικροϊστορίες της Επανάστασης του 1821.

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας WebEx στον σύνδεσμο εδώ.