Κυριάκος Βελόπουλος : Ένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

531

Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή σχετικά με το θέμα «Ένταξη των  αστυνομικών υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» και έλαβε την σχετική απάντηση.

Δείτε εδώ την ερώτηση 

Προς : Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Την άμεση ένταξη των αστυνομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ζητά η Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Συγκεκριμένα, Σερραίοι αστυνομικοί ζήτησαν, μέσω επιστολής τους προς τους υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης, την στήριξη τους, καθώς, όπως τονίζουν, ο εργασιακός χώρος της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί έναν από τους πλέον ευαίσθητους, με σημαντικές ιδιαιτερότητες και καταφανή επικινδυνότητα για τον σχετικό κλάδο.

Εάν συμπεριλάβουμε στην επικινδυνότητα και τον ανθυγιεινό χαρακτήρα της εργασίας αυτής, σε συνδυασμό με μια καθημερινότητα η οποία χαρακτηρίζεται από ακατάστατο ωράριο, με εξαήμερη παροχή εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, το επάγγελμα – λειτούργημα του Έλληνα Αστυνομικού, καθίσταται ιδιαίτερα ευπαθές. Εντυπωσιακό, δε, είναι και το γεγονός, πως οι αστυνομικοί δεν λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου, που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να ενταχθούν από ασφαλιστικής πλευράς οι αστυνομικοί υπάλληλοι στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Δείτε εδώ την απάντηση

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Κ. Βελόπουλο, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3863/2010, στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανήκει η λήψη απόφασης για την ένταξη εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.3790/2009 Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) που λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο καθεστώς των ΒΑΕ ισχύουν ειδικές χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης). Για το λόγο αυτό προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ΒΑΕ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της προαναφερθείσας διάταξης, με την αριθ.πρωτ.:39535/Δ1.13239/2019/26.5.2020 (ΑΔΑ:6Α5Ψ46ΜΤΛΚ-Ο7Ν) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Έργο της Επιτροπής ήταν η εξέταση αιτημάτων εργαζομένων, για ένταξή τους στο καθεστώς των ΒΑΕ, που είχαν υποβληθεί και εκκρεμούσαν στην υπηρεσία καθώς και αιτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της.

Η εν λόγω Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και με βάση τα αιτήματα τα οποία εξέτασε, εξέδωσε πόρισμα, το οποίο υπεβλήθη στον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι, το Υπουργείο μας, πέραν των αιτημάτων τα οποία δεν εξετάστηκαν εντός των χρονικών πλαισίων λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής και εκκρεμούν, εξακολουθεί να συλλέγει αιτήματα εργαζομένων για ένταξή τους στο καθεστώς των Β.Α.Ε., καταρτίζοντας σχετικό κατάλογο για μελλοντική εξέτασή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας σχετικό αίτημα για ένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων στο καθεστώς των ΒΑΕ, αυτό θα εξεταστεί στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ