Ελληνική Λύση: «Ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου του Κορινού Πιερίας»

400

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Κορινού Πιερίας, παρατηρείται καθυστέρηση παράδοσης του ανισόπεδου κόμβου του Κορινού από την παραχωρησιούχο εταιρεία. Γεννάται το ερώτημα, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στον εν λόγω κόμβο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όνειρο των δημοτών του Κορινού να ξανατεθεί σε λειτουργία ο τελευταίος και να αποκατασταθεί η αμεσότητα της πρόσβασης στο τοπικό κεντρικό οδικό δίκτυο, μιας και η συγκεκριμένη εξέλιξη θα έχει αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί ο τουρισμός στην πόλη τους. Παρά το ότι ήταν προγραμματισμένο και ενώ η εργολήπτρια εταιρεία δεσμευόταν ότι οι εργασίες θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αυγ/Σεπ του 2017, εντούτοις, συνεχίζει ο αποκλεισμός των κλάδων εξόδου από την ΠΑΘΕ και της εισόδου προς τον Κορινό, δια του Ανισόπεδου Κόμβου Κορινού, επί της κατεύθυνσης προς Θεσσαλονίκη, καθώς και εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κορινού στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα και εισόδου στην ΠΑΘΕ από Κορινό. Συνέπεια τραγική αυτής της καθυστέρησης παράδοσης του ανωτέρω έργου στην κυκλοφορία είναι, τα τελευταία έτη, να έχει προκύψει ουσιαστικός αποκλεισμός της προσβασιμότητας προς τον Κορινό, μέσω της ΠΑΘΕ, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τη μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας στην περιοχή, καθώς και την κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων των ντόπιων επαγγελματιών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Δεδομένου ότι έχει εξαντληθεί η ανοχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας, καθώς, οι τελευταίοι θεωρούν εαυτούς όμηρους μιας κατασκευαστικής εταιρείας, αφού πλήττονται ποικιλότροπα από την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών στον Ανισόπεδο κόμβο Κορινού, σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να ολοκληρωθούν τάχιστα οι όποιες εκκρεμότητες και να παραδοθεί σε κυκλοφορία ο άνω κόμβος, άμεσα και οριστικά, χωρίς παλινωδίες και καθυστερήσεις;
  2. Βάσει της σύμβασης του ανωτέρω έργου και των ρητρών αυτής, υπάρχει προοπτική λήψης μέτρων κυρώσεων εις βάρος της παραχωρησιούχου εταιρείας, εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης και παράδοσης του ως άνω έργου στην τοπική κοινωνία;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ