3ο Κύμα επιδόματος COVID-19 για Αμερικανούς υπηκόους !

158

Το τρίτο κύμα πληρωμών ύψους 1400$ για κάθε μέλος είναι πλέον γεγονός!!!

Την τρίτη δόση θα λάβουν όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι σε οποίο μέρος της γης κ αν ζουν!

Όσοι έλαβαν τος δυο προηγούμενες δόσεις 1200$ και 600$ θα λάβουν αυτόματα κ την τρίτη επιταγή χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια!!

Όσοι δεν έλαβαν για οποιονδήποτε λόγο καμία εκ των δυο προηγούμενων η μια εκ των δυο τους δίνεται η ευκαιρία να τα λάβουν υποβάλλοντας φορολογική δήλωση μηδενική και να διεκδικήσουν όλο το ποσό των τριών επιταγών ύψους 3200$ έκαστος!

Η προθεσμία των δηλώσεων είναι ως 15/4/21 με το ενδεχόμενο παράτασης!!

Πληροφορίες Βρακά Μαρία επίσημος συνεργάτης Republican Overseas Greek Chapter τηλ. 6906 838 293.