Π.Ε. Πιερίας: Παράταση για τις αιτήσεις του υπομέτρου 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

222

Υποβολή των φακέλων των αιτήσεων στήριξης στο  Υπομέτρο 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής των φακέλων (φυσικό αρχείο) στις αρμόδιες ΔΑΟΚ που αφορούν το Υπομέτρο 3.1  λήγει στις 12-3-2021. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας  235135153, 2351351104.