Πρόεδρος Κοινότητας Πλαταμώνα “Ο Πλαταμώνας θα είναι… Ντουμπάι” (video)

347

Από τον Νοέμβριο του 2020 ξεκίνησε το έργο της Αντιδιαβρωτικής Προστασίας των Ακτών του Πλαταμώνα, το οποίο θα έχει διάρκεια περίπου 18 μήνες (με τρίμηνη διακοπή εργασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) και περιλαμβάνει την κατασκευή επτά (7) βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 90 μ. ο καθένας σε απόσταση περίπου 85 μέτρων από την ακτή, την αναπλήρωση της ακτής με άμμο σε μήκος 1.150 μέτρων και την καθαίρεση των υπαρχόντων κυματοθραυστών.

Στο τέλος του έργου, θα έχουν στρωθεί 14 μέτρα αμμουδιά κατά μήκος όλης της παραλίας από την Εκκλησία μέχρι τη Βίλα του Μοσκώφ και θα απομακρυνθούν τα ήδη υπάρχοντα που λειτουργούν ως κυματοθραύστες, τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα υποθαλάσσια τα οποία θα βρίσκονται βυθισμένα κατά μισό μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο Πλαταμώνας θα είναι Ντουμπάι» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κωτούλας, ο οποίος δηλώνει ανακουφισμένος με την χρηματοδότηση του έργου, καθώς η διάβρωση του παραθαλάσσιου εδάφους είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα αφενός να έχει μειωθεί κατά πολύ η παραλία του Πλαταμώνα, αφετέρου κάποια σημεία  είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. “Είναι ένα έργο για τους πολλούς και επιτέλους ο Πλαταμώνας θα θυμίσει τις εικόνες του παρελθόντος με την μεγάλη παραλία στο κέντρο του, την οποία επέλεγαν οι Θεσσαλοί για τα καλοκαιρινά τους μπάνια” τονίζει ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλαταμώνα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσό 3.520.000,00 ευρώ σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4404 / 02-08-2018 ένταξη της πράξης όπως τροποποιήθηκε με την 3931 / 03-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ 5021471 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» όπως ισχύει (ΑΔΑ: 7ΝΓ27ΛΛ-42Θ και ΑΔΑ : ΨΗΒ27ΛΛ-ΜΧΖ) και εκτελείται από την Ανάδοχο εταιρία SICAP ATE (με έδρα τη Χαλκίδα).

Πηγή: onlarissa.gr