Ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Κορινού δωρίζει tablet στο γυμνάσιο Κορινού

126

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι Μαθητικές Κοινότητες του Γυμνασίου Κορινού αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Κορινού, για τη δωρεά προς το σχολείο μίας συσκευής tablet  η οποία θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Η γενικευμένη τηλεδιδασκαλία που εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας από τον περασμένο Νοέμβριο, καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού και ενέργειες όπως αυτή του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Κορινού αποδεικνύουν ότι σε τοπικό επίπεδο οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι ευαισθητοποιημένοι και αρωγοί στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση.

Ελπίζουμε ότι η πράξη αυτή θα βρει και άλλους μιμητές έτσι, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση.