Δωρεάν tablets στο Γυμνάσιο Κορινού από «ανώνυμο» που κατάγεται από τον Κορινό

137

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι Μαθητικές Κοινότητες του Γυμνασίου Κορινού αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια Ανώνυμο συμπολίτη μας που κατοικεί στο εξωτερικό και κατάγεται από τον Κορινό, για την προσφορά τεσσάρων συσκευών tablet pc σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας.

Οι νέες συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω της πανδημίας του COVID-19, έχουν πολλαπλασιάσει τις ανάγκες σε ψηφιακό εξοπλισμό και ενέργειες όπως αυτή του Ανώνυμου συμπολίτη μας συμβάλλουν αποφασιστικά στην άνετη πρόσβαση των μαθητών στην ψηφιακή διδασκαλία και στην εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Ελπίζουμε ότι η πράξη αυτή θα βρει και άλλους μιμητές έτσι, ώστε κανένας μαθητής να μη μείνει αποκλεισμένος από την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.