Ζητούνται φωτοβολταϊκά

93

Ζητούνται φωτοβολταϊκά είτε εν λειτουργία είτε σε διαδικασία αδειοδότησης έως 1MW σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος.

Tηλέφωνο: 23211 81043