Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αποζημίωσης λόγω της θεομηνίας της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου 2020

207

Στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και με γνώμονα την διευκόλυνση των επιχειρηματιών και των πολιτών των οποίων οι επιχειρήσεις και οικίες αντίστοιχα επλήγησαν από τη θεομηνία στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποζημίωσης έως την Παρασκευή 15/01/2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο link: https://katerini.gr/2020/12/08/12806/