Δήμος Κατερίνης : Αίτηση στο Δήμο όσοι υπέστησαν ζημιές από την έντονη βροχόπτωση

296

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης, καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που έπληξαν τον Δήμο Κατερίνης το διάστημα από τις 06 έως τις 07-12-2020.

Οι αιτήσεις αφορούν σε ζημιές που υπέστησαν :

Α. οι ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής και συγκεκριμένα:

  • στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. (Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)
  • Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)

Β.  οι  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

Οι Αιτήσεις θα συνοδεύονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, ενώ θα κατατίθενται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

  1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]         ή
  2. Στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ (ισόγειο Δημαρχείου) έως την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση: Τις Αιτήσεις μπορείτε να παραλαμβάνετε επίσης: Σε έντυπη μορφή από την είσοδο του Δημαρχείου Κατερίνης.

 

Για πληροφορίες τηλ.: 23513 50505.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο link: https://katerini.gr/2020/12/08/12806/