Δήμος Δίου-Ολύμπου : άρδευση νέων φυτεύσεων

989

Με αφορμή τη λήξη της αρδευτικής περιόδου 2020, η οποία κύλησε ομαλά, καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες όλων των καλλιεργειών στη Δημοτική Ενότητα Δίου και στα πλαίσια της προετοιμασίας του Δήμου για τη νέα αρδευτική περίοδο, ενημερώνουμε ότι παρατηρείται το φαινόμενο της φύτευσης νέων καλλιεργειών, κυρίως δενδρωδών καλλιεργειών, σε αγροτεμάχια εκτός δημοτικού αρδευτικού δικτύου (και χωρίς να υπάρχει ιδιωτική γεώτρηση κοντά) ή και φυτεύσεις ακόμα και σε οικόπεδα εντός των οικισμών.

Εφιστούμε την προσοχή στους καλλιεργητές για το πρόβλημα, που ίσως παρατηρηθεί με την άρδευση των αγροτεμαχίων αυτών, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο ή να μην είναι επαρκείς οι ποσότητες των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Παρακαλούμε όπως, πριν από κάθε νέα φύτευση, να υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο, έτσι ώστε να διερευνηθεί, πρώτα, η δυνατότητα άρδευσης του αγροτεμαχίου από το δημοτικό δίκτυο.

Ο Δήμος με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο άρδευσης και η Τεχνική Υπηρεσία με όλους τους διαθέσιμους υπαλλήλους, βρίσκονται στη διάθεση των καλλιεργητών για οποιαδήποτε πληροφορία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη άρδευση όλων των καλλιεργειών και την περίοδο 2021.