Δήμος Δίου-Ολύμπου – Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου : Διαδικτυακά η πρώτη «συνάντηση» για το Erasmus+

313

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/11/2020 από τις 10:00 έως τις 16:30, η πρώτη τηλεσυνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων που εγκρίθηκε η συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (KA204).

Συμμετέχουν το Κρατικό Γραφείο Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης από τη Λετονία, το Πανεπιστήμιο του Πάντερμπορν από τη Γερμανία, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός MINE Vaganti από την Ιταλία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ριέκα από την Κροατία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Jelgava από τη Λετονία και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη αστικές περιοχές, χρησιμοποιώντας περιφερειακές βιβλιοθήκες ως πλατφόρμα για την προσέγγιση ανθρώπων που ζουν σ’ αυτές.

Η χρήση των πληροφοριών, της τεχνολογίας, των ανθρώπινων πόρων και των δυνατοτήτων δικτύωσης είναι δυνατό να είναι επωφελής για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, των καινοτομιών και της οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας.