Π.Ε. Πιερίας : Οι γεωργοί θα πρέπει να εφαρμόζουν επακριβώς τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής

199

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Η επακριβής εφαρμογή των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, όσον αφορά την καύση των υπολειμμάτων της φυτικής μάζας των ετήσιων καλλιεργειών αλλά και των πολυετών που προκύπτουν από την κλάδευση των καρποφόρων, είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν οι γεωργοί την είσπραξη των οικονομικών ενισχύσεων αλλά πρωτίστως για την προστασία του περιβάλλοντος.»

 

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε χθες τηλεδιάσκεψη με συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ, Κωνσταντίνο Γιουτίκα, με συμμετέχοντες την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, τον Δήμαρχο Πύδνας – Κολινδρού, Αναστάσιο Μανώλα, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Κωνσταντίνο Παραλικίδη, καθώς και εκπροσώπους / εξειδικευμένα στελέχη φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Αποτροπή καύσης υπολειμμάτων των ρυζοκαλλιεργειών».

Από όλους συμμετέχοντες τονίστηκε, ότι είναι κυρίως ατομική ευθύνη των παραγωγών για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι όσοι αγρότες λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις κάθε τύπου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ετήσιες πριμοδοτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Π.Α.Α. 2007-2013 και τις λοιπές οριζόντιες περιβαλλοντικές οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς (υπολείμματα φυτικής μάζας καλλιεργειών) [σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1791/74062/15 – Φ.Ε.Κ. 1468 Β΄ αλλά και τις εξαιρέσεις όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στο Φ.Ε.Κ. 1491 Β/02-05-2017 (υποπαράγραφο 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.1195/45928/17)].

Επίσης, αναφέρθηκε ότι βάση της ισχύουσας Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2000 του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Φ.Ε.Κ. 1459 / τ. Β’ / 30.11.2000) και όπως αυτή τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1554 / τ. Β’ / 10.11.2005, «απαγορεύεται το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης».

Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης όλων των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μείωση ή αποκλεισμός από την οικονομική ενίσχυση.