Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης έτους 2020» από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

382

Τη σύμβαση, του έργου, «Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης έτους 2020», υπέγραψε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης, 74.400,00€ (με ΦΠΑ 24%), χρηματοδότησης Π.Ε.Δ., έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από Ιδίους Πόρους, έχει σαν αντικείμενο εργασιών, την προμήθεια υλικών σήμανσης και εξοπλισμού ασφαλείας οδών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, στύλοι πινακίδων, πλαστικοί κώνοι, πλαστικοί οριοδείκτες οδού, προστατευτικά πλέγματα περίφραξης, βάσεις προσωρινής στήριξης πινακίδων, ταινίες επισήμανσης κινδύνου, ανακλαστήρες στηθαίων κ.ά., περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα υλικά σήμανσης  και στον  εξοπλισμό ασφαλείας οδών που θα αναλάβει ο ανάδοχος του έργου να προμηθευτεί.