Παρεμβάσεις καθαρισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού από την Π.Ε. Πιερίας

396

Αποπερατώθηκαν, οι παρεμβάσεις καθαρισμού ερεισμάτων-τάφρων από χόρτα, κλαδιά κ.ά., από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, επί της Π.Ε.Ο. στο ύψος του Π. Ελευθεροχωρίου, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρου, στο πλαίσιο εργολαβίας, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου του νομού, αρμοδιότητάς της.

Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στο έργο, «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020» και υλοποιούνται σε καθημερινή βάση για τη βελτίωση των συνθηκών οδήγησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.