Π.Ε. Πιερίας : Μένουμε Ασφαλείς

298

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:

«Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη από την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ και Εφαρμόζουμε με περισσότερη αυστηρότητα και ακρίβεια, τα μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συστήνουμε σύνεση και προσοχή χωρίς υπερβολές και κυρίως χωρίς μεταφορά ευθυνών σε άλλους. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας ως υπεύθυνοι πολίτες, για την διασφάλιση της υγείας μας και την υγεία των άλλων»

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει το καθεστώς της προστασίας εργαζομένων και πολιτών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κύματος του COVID-19. Εφαρμόζονται από σήμερα σχολαστικά σε όλες τις οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνδυασμό και συνέχεια των μέτρων που τηρούνται μετά την σχετική οδηγία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθείται με απόλυτη ακρίβεια το σχέδιο δράσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας που βρίσκεται ανηρτημένη με ΑΔΑ: ΩΖΟΞ7ΛΛ-ΟΧΗ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι υπηρεσιακοί παράγοντες (προϊστάμενοι οργανικών μονάδων και οι αναπληρωτές αυτών) έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αποσκοπεί με την σωστή διαχείριση στην μείωση των παραγόντων που διευκολύνουν την διασπορά του ιού.

Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, εξακολουθούν και λειτουργούν κανονικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, ενώ η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και με την χρήση υπηρεσιών ταχυδρομείου, ελαχιστοποιώντας την προσέλευση του κοινού στα τρία (3) κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της (Διοικητήριο, Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, Κτηνιατρείο). Οι τρόποι επικοινωνίας με τους εργαζόμενους της ΠΕ Πιερίας, βρίσκονται στο επίσημο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και παρακαλούμε, εκ νέου, να γίνεται χρήση τους, ώστε να εξυπηρετείται το κοινό.

Στα ανωτέρω κτίρια, συμπληρωματικά με την χρήση φορητών θερμομετρικών συσκευών, έχει τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός ατομικής θερμομέτρησης [τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για το κοινό (στην εξαιρετική περίπτωση που θα απαιτηθεί η φυσική τους παρουσία)], όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.

Γίνεται σαφές, ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας και πιστής εφαρμογής εξειδικευμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19, έρχεται σε συνέχεια του αντίστοιχου που εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις υπηρεσίες που χωροθετούνται στην Θεσσαλονίκη και βασίζονται πάνω στην οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr) με ημερομηνία έκδοσης την 01 Οκτωβρίου 2020 και τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό SARS–CoV–2 (COVID–19). Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου ΤΟμέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων)».

Σχετικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενημερώνουμε ότι  εφαρμόζεται η οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr) με ημερομηνία έκδοσης την 18 Σεπτεμβρίου 2020 και τίτλο «Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων – Αρχές Διαχείρισης Περιστατικών COVID–19».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, αρμόδιοι φορείς είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.