Δημόσια Διαβούλευση: “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το κλίμα του Δήμου Κατερίνης”

268

«Η εκπόνηση της μελέτης “ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” που συντάχθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε φάση έγκρισης.

Ο Δήμος Κατερίνης θέτει, σε δημόσια διαβούλευση, όλα τα στοιχεία της μελέτης, θεωρώντας ότι οι απόψεις των φορέων και πολιτών θα είναι χρήσιμες και θα συμβάλλουν στη βελτίωσή του, ενώ καλεί τους συμπολίτες μας να εξετάσουν το Σχέδιο και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης τίθεται η 30/11/2020.

Τα στοιχεία που αναρτώνται είναι:

“ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποστολή παρατηρήσεων: [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: https://katerini.gr/2020/11/09/δημόσια-διαβούλευση-σδαεκ-για-το-ευρω/