Από το Γυμνάσιο του Κορινού στον κ. Θάνο Μπαρμπαγεωργόπουλο

375

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι Μαθητικές Κοινότητες του Γυμνασίου Κορινού αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Θάνο Μπαρμπαγεωργόπουλο, για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μας μονάδας καθώς και για το αμέριστο ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει ως προς την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και τη βελτίωση των υποδομών του σχολείου.

Σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό το δημόσιο σχολείο να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στον τομέα αυτό η Σχολική Επιτροπή του δήμου Κατερίνης, στο μέτρο που της αναλογεί έχει ανταποκριθεί επιτυχώς.