Π.Ε. Πιερίας : Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβατοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων

165

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και η κοινοποίηση αυτής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:

(α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο, κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

(β) Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2020 έως και 15 Δεκεμβρίου 2020.

(γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται το διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, αλλά και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, λόγω της πανδημίας COVID-19, προτρέπουμε τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων να χρησιμοποιούν τις σχετικές ψηφιακές  υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. για την δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας στο τηλέφωνο 2351354111.