Αρχική Οικονομία Στα 600 εκατ. ευρώ «κλείδωσε» το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Στα 600 εκατ. ευρώ «κλείδωσε» το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ

532

Το νέο πρόγραμμα θα οδηγήσει στην υλοποίηση έργων ύψους 1,5 δισ. ευρώ εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, τα οποία θα τονώσουν την πραγματική οικονομία και ιδίως τον οικοδομικό-κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας.

Με την πανδημία της COVID-19 και ειδικότερα την περίοδο του καθολικού lockdown, αλλά και σήμερα με τα τοπικά περιοριστικά μέτρα, ήρθαν στην επιφάνεια και οι αδυναμίες του κτηριακού αποθέματος στην Ελλάδα. «Αυτή η νέα συνθήκη, που έφερε μαζί της η υγειονομική κρίση, ανέδειξε την ανακαίνιση των κατοικιών και γενικά των κτιρίων με όρους ενεργειακής αποδοτικότητας, ως στρατηγική προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας αυτή την εβδομάδα σε εκδήλωση στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την ίδια για κάθε 1 εκατ. ευρώ που επενδύεται στην εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργούνται 25-40 νέες θέσεις εργασίας. Και για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (που ξεκινά στις 30 Νοεμβρίου) «κλείδωσαν» 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύθηκε χθες.

Το νέο πρόγραμμα θα οδηγήσει στην υλοποίηση έργων ύψους 1,5 δισ. ευρώ εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, τα οποία θα τονώσουν την πραγματική οικονομία και ιδίως τον οικοδομικό-κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160. 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση πέρα από το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ διεκδικεί από το Ταμείο Ανάκαμψης 3 δισ. ευρώ μόνο για δράσεις τύπου «Εξοικονομώ». Ο στόχος είναι να υλοποιείται κάθε χρόνο και ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η χώρα μας έχει δεσμευθεί να αναβαθμίζει 60.000 κατοικίες κάθε χρόνο, ώστε έως το 2030, ο αριθμός αυτός να φτάσει στις 600.000 κατοικίες.

Η εκκίνηση, τα κριτήρια και οι παρεμβάσεις

Το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,  σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) θα  ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου από τις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα ανοίγει σταδιακά και στις υπόλοιπες Περιφέρειες και ειδικότερα, από τις 2 Δεκεμβρίου σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 4.12.2020 σε Δυτική Μακεδονία, 7.12.2020 στην Κεντρική Μακεδονία, 9.12.2020 στη Θεσσαλία,  11.12.2020 σε Ήπειρο και Ιόνια νησιά,  14.12.2020 σε Αττική,  16.12.2020 σε Στερεά Ελλάδα και Πελοποννήσου και  18.12.2020 σε Δυτική  Ελλάδα.

Στη δράση θα μπορούν να ενταχθούν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, η οποία για να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους). Οι ιδιοκτήτες τους επιδοτούνται ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό που προ-δημοσιεύθηκε πριν από λίγο καιρό. Επίσης προαιρετική είναι η λήψη δανείου, του οποίου οι τόκοι θα επιδοτούνται.

Στη δράση περιλαμβάνονται και κίνητρα για παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Η πολυκατοικία «Τύπου Α» συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες αλλά και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Όσο για την κατηγορία «Τύπου Β», αυτή  που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.  Για τις πολυκατοικίες η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το πρόγραμμα επιχορηγούνται σε ποσοστό 100% της δαπάνης, το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και η  αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση). Επίσης καλύπτεται η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση παρεμβάσεων (π.χ. αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για  μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ.). Για πολυκατοικίες τύπου Α και Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, θα καλύπτεται μέχρι του ποσού των 250 ευρώ.

Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% λόγω των δυσμενών επιπτώσεων στα νοικοκυριά και την οικονομία από την πανδημία COVID – 19. Σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση τουλάχιστον σε ενεργειακή κατηγορία Β’, προστίθεται ενεργειακό premium +10%. Για τους δήμους στις λιγνιτικές περιοχές, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (η λεγόμενη ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καταλήγοντας έτσι σε μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 85% και 95%.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας.

insider.gr