Επισπεύδεται η εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

206

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις”.

(1) Επιχειρείται η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021,
(2) τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (εισάγονται αυστηρές προϋποθέσεις ακαδημαϊκής κατάρτισης προκειμένου να επιτραπεί σε αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., πτυχιούχους νομικής σχολής ελληνικού ΑΕΙ, να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης στο δικηγορικό λειτούργημα),
(3) περιλαμβάνονται άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης, και
(4) προβλέπεται ότι η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν.4735/2020 καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΓΛΚ και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του προληπτικού ελέγχου και οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή αν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ