Π.Ε. Πιερίας : Τροποποίηση του Προγράμματος “Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων”

323

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της 1ης Τροποποίηση της αρ. 725493(2191)/19-11-2019 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» (1η πρόσκληση)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι:

  1. Έχει ήδη αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (με ημερομηνία ανάρτησης 12/10/20 και ΑΔΑ: 60ΧΣ7ΛΛ-ΖΔΠ) η 1ηςΤροποποίηση (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) της Απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» (1η πρόσκληση).
  2. Η απόφαση ένταξης πράξεων έχει επίσης αναρτηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Link http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20936.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος  & 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

  1. Στους Δικτυακούς τόπους
  • του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://agrotikianaptixi.gr
  • της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pkm.gov.gr/)