Δήμος Κατερίνης: Παρέλαβε κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

249

Κώστας Κουκοδήμος: Η Κατερίνη στους πρώτους Δήμους της χώρας που υλοποιούν το πρόγραμμα

 Την κινητή μονάδα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία θα σταθμεύει σε σχολεία, σε χώρους όπου υπάρχουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε δημοτικές – τοπικές κοινότητες, όπου δεν υφίστανται σταθμοί μέτρησης κ.ο.κ. παρέλαβε ο Δήμος Κατερίνης, στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας που υπέγραψε με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Η παραλαβή και παράδοση  προς χρήση στην υπηρεσία της κινητής μονάδας, η οποία έχει ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την προστασία των πολιτών, έγινε παρουσία του Δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου και υπηρεσιακών παραγόντων. «Με τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμος Κατερίνης συγκαταλέγεται στους πρώτους Δήμους της χώρας, που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μία πράγματι σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την περιοχή μας, η οποία  ενόψει και της ανάπτυξης των δικτύων 5G στη χώρα μας εντάσσεται στο «χάρτη» μέτρησης των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Μάλιστα η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο συμφωνίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καλύπτει όλες τις δαπάνες συντήρησης και ασφάλισης, ενώ παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη χρήση του κινητού σταθμού μέτρησης και την επιμόρφωση των εργαζομένων (μηχανικού και οδηγού που ήδη όρισε ο Δήμος Κατερίνης), για τη λειτουργία της μονάδας.

Τέλος, τα αποτελέσματα και δεδομένα των μετρήσεων που θα διενεργεί η κινητή μονάδα, θα αποστέλλονται και δημοσιεύονται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που ήδη λειτουργεί η ΕΕΑΕ στη διεύθυνση >https://paratiritirioemf.eeae.gr.