ΣΕΒΕ: Πτώση των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο

305

Αρνητική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.10.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €342,4 εκατ., δηλαδή 14,2% ανερχόμενες στο ποσό των €2.063,4 εκατ. έναντι €2.405,8 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά €813,6 εκατ., δηλαδή 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.333,5 εκατ. με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παραμείνει ελλειμματικό κατά €1.270,1 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €471,2 εκατ., δηλαδή 27,1%  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Αυγ 20 Αυγ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 2.063,4 2.405,8 -342,4 -14,2%
Εισαγωγές 3.333,5 4.147,1 -813,6 -19,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.270,1 -1.741,3 471,2 -27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει αρνητική ως προς τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €1.517,6 εκατ. έναντι €1.598,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 5,0%, δηλαδή €80,5 εκατ. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €208,9 εκατ., δηλαδή 7,0%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €1.250,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €128,4 εκατ. σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Αυγ 20 Αυγ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 1.517,6 1.598,1 -80,5 -5,0%
Εισαγωγές 2.768,0 2.976,9 -208,9 -7,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.250,4 -1.378,8 128,4 -9,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020, παρατηρείται σημαντική μείωση των εμπορευματικών μας συναλλαγών. Εν προκειμένω, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση που διαμορφώθηκε σε €2.679,3 εκατ., δηλαδή 11,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €31.558,6 εκατ. καταγράφοντας μείωση κατά €5.591,1 εκατ., δηλαδή 15,1%. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 3, το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στο ποσό των €11.776,0 εκατ. έναντι €14.687,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένο κατά €2.911,8 εκατ., δηλαδή 19,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8%.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Αυγ 20 Ιαν-Αυγ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 19.782,6 22.461,9 -2.679,3 -11,9%
Εισαγωγές 31.558,6 37.149,7 -5.591,1 -15,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -11.776,0 -14.687,8 2.911,8 -19,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα χημικά παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας ανοδική τάση στο σύνολο του οκταμήνου. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €352,4 εκατ., δηλαδή 11,2%, ενώ των χημικών προϊόντων κατά €522,0, δηλαδή 19,7%. Θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών ποτών και καπνών (€32,9 εκατ., δηλαδή 6,6%) και λιπών και ελαίων (€100,8 εκατ., δηλαδή 38,0%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά €2.585,9 εκατ., δηλαδή 40,1%, τα βιομηχανικά κατά €268,4 εκατ., δηλαδή 7,8%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €1,5 εκατ., δηλαδή 0,1%, τα διάφορα βιομηχανικά κατά €305,5 εκατ., δηλαδή 16,5%, οι πρώτες ύλες κατά €170,6 εκατ., δηλαδή 18,7% και τα μη ταξινομημένα αγαθά κατά €32,4 εκατ., δηλαδή 9,7%.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Αυγ 20 Ιαν-Αυγ 19 Διαφορά ΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή 4.411,5 7.270,7 -2.585,9 -40,1%
Τρόφιμα 3.494,7 3.142,3 352,4 11,2%
Βιομηχανικά 3.182,0 3.450,4 -268,4 -7,8%
Χημικά 3.168,1 2.646,1 522,0 19,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.044,0 2.045,5 -1,5 -0,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.542,8 1.848,3 -305,5 -16,5%
Πρώτες Ύλες 742,7 913,3 -170,6 -18,7%
Ποτά-Καπνά 529,6 496,7 32,9 6,6%
Λίπη-Έλαια 366,1 265,3 100,8 38,0%
Μη ταξινομημένα 301,0 333,4 -32,4 -9,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 15.371,0 15.141,0 230,0 1,5%
Σύνολο 19.782,6 22.411,7* -2.629,2 -11,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2019/2020

Αυγ-20 Αυγ-19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή 547,5 817,3 -521,4 -47,8%
Τρόφιμα 398,1 354,7 43,4 12,2%
Βιομηχανικά 323,2 344,8 -21,6 -6,3%
Μηχ/τα-Οχήματα 226,4 231,7 -5,3 -2,3%
Χημικά 212,7 249,2 -36,5 -14,6%
Διαφ. Βιομηχανικά 184,6 214,8 -30,2 -14,1%
Πρώτες Ύλες 67,1 66,0 1,1 1,7%
Ποτά-Καπνά 52,3 47,9 4,4 9,2%
Λίπη-Έλαια 28,2 21,7 6,5 30,0%
Μη ταξινομημένα 23,1 32,0 -8,9 -27,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 1.515,7 1.562,9 -47,2 -3,0%
Σύνολο 2.063,2 2.380,2* -317,0 -13,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,8% απεστάλη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 42,2% σε Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 65,6% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 34,4% για τις Τρίτες Χώρες.