Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σε σχολεία από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

176

Οι υποχρεώσεις της Πολιτείας και των δήμων προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι δεδομένη. Στο πλαίσιο της προσπάθειας προς εξυπηρέτηση των μαθητών ΑΜΕΑ, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού πέτυχε την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού κ. Ανέστης Μανώλας ανέφερε:

«Έχουμε καθήκον ως κοινωνία να προσπαθούμε για την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, τα οποία όμως έχουν ειδικές ανάγκες. Πολύ δε περισσότερο για την εξυπηρέτηση όσων από τα άτομα αυτά φοιτούν σε σχολεία. Ο δήμος μας πέτυχε την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των παιδιών αυτών που φοιτούν σε σχολεία του δήμου μας.

Η προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας ήταν, είναι και θα είναι συνεχής και αδιάλειπτος.»