Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Συνάντηση με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιο Βούτσινο για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κατερίνης.

313

Η Βουλευτής ανέφερε στο Γενικό Γραμματέα τα επιμέρους προβλήματα που εντοπίζονται στο σχολείο και τόνισε  μεταξύ άλλων, την ανάγκη για υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα έντυπου υλικού, ανάγκη για προμήθεια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε τμήμα για την περίπτωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας κ.ά.

Επίσης επισήμανε, ότι στα συγκεκριμένα σχολεία φοιτούν συμπολίτες μας που εν μέσω προσωπικών  δυσκολιών και έλλειψης χρόνου, εκδηλώνουν έμπρακτα και από επιλογή τους, την επιθυμία τους για μάθηση.

Ο Γενικός Γραμματέας διαβεβαίωσε τη Βουλευτή ότι θα επιληφθεί των ζητημάτων και θα δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σημαντικός αυτός εκπαιδευτικός θεσμός στην Κατερίνη.