Π.Ε. Πιερίας : Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

157

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΒΔ 666/66, οι άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών που λήγουν στις 31.12.2020 ανανεώνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές  πριν τη λήξη τους. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (31.12.2020), άδειες που δε θα ανανεωθούν ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.

Οι άδειες θα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους νόμιμους πλοιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνούν και να ελέγχουν για την εμπρόθεσμη ανανέωση των αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στο σκάφος σε κάθε του απόπλου.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4597/2019, όσοι πλοιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση τους για υποβολή στοιχείων παραγωγής στο ΟΣΠΑ, οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές δεν θα τους ανανεώνουν πλέον την άδεια αλιείας του σκάφους τους.

Επομένως, θα πρέπει ο κάθε πλοιοκτήτης να προσέλθει έγκαιρα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για να ελέγξει αν το σκάφος του βρίσκεται στους Πίνακες Ανανέωσης, που έχει αποστείλει με το παραπάνω σχετικό η Γεν. Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα: 2351351140 και 2351351141 (κα. Βουλγαρίδου και κ. Δαφνάκης αντίστοιχα).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς για τις έγκαιρες ενέργειές τους.