Δήμος Κατερίνης: Χρηματοδότηση έργων ύψους 2.105.720 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  

341

Κώστας Κουκοδήμος: «Προχωράμε στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που  εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια»

 

Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης έλαβαν, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, σημαντικά έργα που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει ο Δήμος Κατερίνης. Οι εντάξεις αφορούν έργα στους τομείς των σχολικών μονάδων, των αθλητικών χώρων, του κυνοκομείου κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα, οι φάκελοι των οποίων είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» κι αφορούν: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου», τις δαπάνες για τις παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης τύπου Τ9, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, καθώς και για τις παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επισκευή, συντήρηση και την προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 400.000 €, για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος: «Προχωράμε στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής για τον Δήμο μας, που  εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για υποδομές που είναι απολύτως κρίσιμες για την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, καθώς και για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Έργα σημαντικά, για τα οποία με τις συντονισμένες μας προσπάθειες εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους».

Αναλυτικότερα:

  • Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ, της Πράξης: «Επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης» συνολικού προϋπολογισμού 000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κατερίνης.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 372.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΣΥΝΟΛΟ 372.000,00 €
  • Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Διαμόρφωση κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης» του Δήμου Κατερίνης (Ν. Πιερίας) συνολικού προϋπολογισμού 1.020.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κατερίνης (Ν. Πιερίας).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 420.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.020.000,00 €

 

  • Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ, της παρακάτω Πράξης:

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κατερίνης» συνολικού προϋπολογισμού 313.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κατερίνης Ν. Πιερίας.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 313.720,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 313.720,00

 

Η έναρξη υλοποίησης των εργασιών αναμένεται να γίνει εντός του 2021.

400.000 € για μηχανήματα & εξοπλισμό

Τέλος, ο Δήμος εξασφάλισε ποσό 400.000 €, σε νέα κατανομή – επιχορήγηση, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος».

Ο Δήμαρχος Κατερίνης, αναφερόμενος στην επιχορήγηση,  εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι ενισχύει τις προσπάθειες που η Δημοτική Αρχή καταβάλλει για την ενίσχυση και ανανέωση των οχημάτων -μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου.