12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης – Στον μαγικό κόσμο του Erasmus + ΚΑ229  

512

Εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί, από το ΙΚΥ, η αίτηση της σχολικής μας μονάδας ως εταίρου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ ΚΑ229 2020 με τίτλο: Cinderella then and now – Discovering values”. Ένα νέο συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά πάλι για το σχολείο μας, αυτό των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ στο πλαίσιο του ERASMUS+ ΚΑ229.

Τα σχολεία εταίροι με τα οποία θα συνεργαστούμε είναι: το Little Hadham Primary School από την Αγγλία, το Ceip Pepe Damaso από την Ισπανία, το Istituto comprensivo di Maleo από την Ιταλία, το OS Mate Lovraka Petrinja από την Κροατία και το Szkola Podstawowaim. G.Taszyckiego w Chruszczobrodzie από την Πολωνία.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας και να διαμορφώσουμε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της σχολικής μας μονάδας.

Υλοποιώντας το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, που σε συνεργασία με τους εταίρους μας σχεδιάσαμε, επιδιώκουμε μεταξύ των άλλων με την εφαρμογή καινοτόμων και καλών πρακτικών, στην καλλιέργεια αξιών σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στην καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, στην ευαισθητοποίησή των μαθητών μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τον εθελοντισμό την αλληλεγγύη και το προσφυγικό.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών 2020 – 2022 και ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια ποιότητας. Διαθέτει πρωτοτυπία, αρτιότητα και φιλοδοξεί να αποτελέσει καλή πρακτική με αναμενόμενα οφέλη για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα, τόσο του σχολείο μας, όσο και των άλλων εταίρων.