Δήμος Δίου-Ολύμπου : Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απαντά στον Πέτρο Κιάφα

388

Με ενδιαφέρον διάβασα το δελτίο τύπου του κ. Πέτρου Κιάφα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Προοπτική για το Δήμο-Δημότη”,  όπου προτείνει την διά ζώσης διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, αντί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως έχει προγραμματιστεί.

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται η υπ’ αρ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού”.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη δεύτερη παράγραφο αυτής της εγκυκλίου, στην οποία αναφέρεται: “Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τη δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι αυτή λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας.”

Καθώς η Πιερία την ημέρα που στάλθηκε η πρόσκληση βρισκόταν σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων, το οποίο, με χθεσινή ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, επεκτάθηκε έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, θεωρούμε αυτονόητη τη συμμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου στις σχετικές εγκυκλίους, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των προσώπων, που θα συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση, των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους. Υπενθυμίζουμε παράλληλα, πως οι συνεδριάσεις των 7μελων Οικονομικών Επιτροπών πραγματοποιούνται διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών.

Άλλωστε σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ψηφιακά μέσα, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα e:Presence του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων και χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Μέχρι να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της πανδημίας, ή όταν οι επιστήμονες κρίνουν ότι είναι ασφαλής η διά ζώσης διεξαγωγή συνεδριάσεων, αξιοποιούμε κάθε ενδεδειγμένο ψηφιακό μέσο για να συνεχίσει η άρτια λειτουργία του Δήμου και να παραμείνουμε ασφαλείς.

Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου