Περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

524

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της με το απαραίτητο προσωπικό βάσει των διαμορφωθεισών συνθηκών, η Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας  σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας

εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προχώρησε :

  • Στην προκήρυξη πλήρωσης δύο(2) θέσεων μονίμων Ιατρών:
  • Ενός ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής
  • Ενός ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 07.10.2020)

  • Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, την τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων πέντε (5) ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική:
  • Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών έχοντας ως γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του σε όλα τα επίπεδα (στελέχωση, ιατρικός – υλικοτεχνικός εξοπλισμός ) με αποκλειστικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων Υπηρεσιών στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                    του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ