Υπεγράφη σύμβαση έργου αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΔΕ Δίου προϋπολογισμού 510.000 ευρώ

408

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του κατεπείγοντος έργου για την αποκατάσταση των βλαβών των οδικών δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Δίου, προϋπολογισμού 510.000 ευρώ.

H δέσμευση του ποσού έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 28 Απριλίου 2020, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο ξεκινάει άμεσα από την Κοινότητα Καρίτσας.