Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας: Δωρεάν σχολικά είδη σε 350 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κατερίνης.

107

Μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας και ομάδα εκπαιδευτικών της πόλη μας, πολύ πριν σημάνει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2020 – 2021, η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας (ΕΟΔνΠ) έχει φροντίσει για την προμήθεια σχολικών ειδών τα οποία θα διατεθούν δωρεάν σε 350 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κατερίνης.

Για τον σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί 350 αριθμημένες επιστολές οι οποίες άρχισαν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε 41 σχολικά συγκροτήματα (5-15 σε κάθε σχολείο) όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.

Οι επιστολές αυτές θα βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, οι οποίοι όταν διαπιστώσουν, πως κάποιο παιδί δεν έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα σχολικά είδη, θα ενημερώνουν τη διευθύντρια/τον διευθυντή του σχολείου και θα παραδίδεται στον μαθητή/στη μαθήτρια μία από τις παραπάνω επιστολές σε κλειστό φάκελο με στόχο να φτάσει στους κηδεμόνες του παιδιού.

Οι επιστολές είναι ανώνυμες και φέρουν μόνο την υπογραφή του διευθυντή/της διευθύντριας και την σφραγίδα του σχολείου. Οι γονείς, με την επιστολή αυτή, θα έχουν την δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να προμηθευτούν δωρεάν τα σχολικά είδη του παιδιού τους από τον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, στην οδό Φλέμινγκ 8, Δευτ., Τετ., και Παρ. από τις 18:00 έως 20:00.