Άννα Μάνη Παπαδημητρίου: Σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πιερίας που επλήγησαν από τον Covid-19

536

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός νέου σπουδαίου προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, από 5.000 έως και 50.000 Ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 Ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 Ευρώ μέγιστο.

Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 Ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 Ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 Ευρώ.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 και διαρκεί έως τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για όλες τις λεπτομέρειες και τις επιμέρους προϋποθέσεις της ως άνω δράσης.

Πρόκειται για μια αναμφισβήτητα σπουδαία πρωτοβουλία που θα δώσει τεράστια ανάσα ρευστότητας στις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις της Πιερίας  και της Κεντρικής Μακεδονίας.