Υπογραφή σύμβασης για τον αποχιονισμό του εθνικού και επαρχιακού δικτύου από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

409

Τη σύμβαση του έργου “Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026) για την υλοποίηση του υποέργου “Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου ΠΕ Πιερίας” για τα έτη 2020, 2021 και 2022),υπέγραψε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, στο γραφείο της, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης, 335.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έχει ως αντικείμενο, την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, για  αποχιονιστικές περιόδους, 2020, 2021, 2022-23, με τη μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.