Κατερίνη : ταλαιπωρία, ταλαιπωρία μόνο ταλαιπωρία ..

201

Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ σχηματίζουν ουρά ή και πηγαδάκια κατά τη διάρκεια της μακράς αναμονής τους για εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους του φορέα.

Μήπως οι ιθύνοντες να εξετάσουν κάποια λύση ώστε ο ασφαλισμένος και δη ο μεγαλύτερος σε ηλικία να μην χρειαστεί να ταλαιπωρείται … ώρες ?