Πώς θα μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ – 6+1 μυστικά

178

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι χρεώθηκαν άδικα με επιπλέον ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων τους όπως αυτά αποτυπώνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για το 2020, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαλείψουν τις άδικες αυτές χρεώσεις, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κατείχαν την 1η -1-2020.

 

Τι ελέγχουμε

1. Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα

2. Παραλείψεις και λάθη στην αναγραφή των στοιχείων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια

3. Παραλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων για τα εμπράγματα δικαιώματα

4. Παραλείψεις και λάθη στα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας

5. Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων για τις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου

6. Λοιπά λάθη ή παραλείψεις στο Ε9 που “φουσκώνουν” τον ΕΝΦΙΑ

7. Προσοχή στα λάθη από το παρελθόν: Αν τα λάθη ξεκινούν από δηλώσεις Ε9 παρελθόντων ετών τότε θα πρέπει οι διορθώσεις να ξεκινήσουν από το πρώτο εκ των ετών αυτών, ώστε ο ΕΝΦΙΑ να μειωθεί αναδρομικά για τα συγκεκριμένα έτη.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος