Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Συνάντηση για τους εργατες γης με την προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Πιερίας

237

Η βουλευτής κατά την επίσκεψή της, ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε με αποτελεσματικότητα στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, δίνοντας έγκαιρα λύσεις στα ζητήματα εργατών γης, ώστε να συγκομισθούν έγκαιρα οι παραγωγές, στηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους αγρότες της περιοχής μας. 

Μια προσπάθεια που έχει διάρκεια και συνεχίζεται άοκνα, επιδιώκοντας να δίνεται λύση σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει.