Στα 30.155.000 € η «κορωνοενίσχυση» των αιγοπροβατοτρόφων – Ανοίγει η πλατφόρμα

289

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην Διαύγεια, μετά από συμφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 30.155.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης κρατικών ενισχύσεων σε αιγοπροβατοτρόφους, λόγω των απωλειών που υπέστησαν από τον κορωνοϊό το προηγούμενο Πάσχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που εγκρίθηκε είναι μικρότερο από τα 31,7 εκατ. ευρώ που είχαν εγκρίνει οι Βρυξέλλες για την ειδική ενίσχυση, με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν το ποσό που θα πάρουν θα είναι τελικά λιγότερο από τα 4 ευρώ ανά ζώο που τους έχουν ανακοινώσει.

Πλέον αναμένεται να εκδοθεί σήμερα σχετική υπουργική απόφαση για την λειτουργία του συστήματος μέσω του οποίου θα υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις οι δικαιούχοι.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 30.155.000,00€) τριάντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Ειδικός φορέας 1029-501. -0000000, Λογαριασμός2390901002-οικ. έτους 2020για την “κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σύμφωνα με την C(2020)1863 final της 19-03-2020 ανακοίνωση της Επιατροπής Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19”»