Έργα ανάπτυξης από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην Πιερία

745

Την άμεση έναρξη σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την Πιερία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, δίνοντας το πράσινο φως για την ενίσχυση και ανακατασκευή της γέφυρας του Αλιάκμονα (χιλιομετρική θέση 470 – ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) καθώς και της γέφυρας στο ρέμα Γερακάρη στην περιοχή του Κορινού (χιλιομετρική θέση 443 – ρεύμα προς Θεσσαλονίκη)  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Και οι δύο γέφυρες έχουν προσεγγίσει το τέλος του χρόνου ζωής τους, λόγω αφενός της παλαιότητάς τους και αφετέρου της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, οπότε κρίθηκαν, κατόπιν μελετών που εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, απαραίτητες οι επεμβάσεις ενίσχυσης/ανακατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, για τη μήκους 600 μέτρων γέφυρα του Αλιάκμονα, προβλέπεται η ανακατασκευή του φορέα της γέφυρας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υφισταμένων βάθρων, ενώ θα κατασκευαστούν επιπλέον και 6 καινούργια μεσόβαθρα, προκειμένου να συνεχίσει την ασφαλή της λειτουργία, σ’ αυτή τη μεγάλης σπουδαιότητας νευραλγική θέση. Όλα τα καθαιρούμενα στοιχεία της γέφυρας θα απομακρυνθούν και θα ανακυκλωθούν, ώστε να μην προκληθεί η παραμικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση του ποταμού Αλιάκμονα.

Ανάλογης κατάστασης και παλαιότητας είναι και η γέφυρα επί του αυτοκινητόδρομου στο ρέμα Γερακάρη στην περιοχή του Κορινού (χλμ θέση 443 – ρεύμα προς Θεσσαλονίκη), η οποία πρόκειται να καθαιρεθεί και να ανακατασκευαστεί πλήρως.

Τόσο για τη γέφυρα του Αλιάκμονα όσο και γι’ αυτήν της περιοχής Κορινού, κρίθηκε απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα, μιας και η αναγκαιότητα αναβάθμισής τους είναι επιτακτική. Η ενίσχυση και ανακατασκευή των δύο γεφυρών είναι έργο μείζονος σημασίας για την περιοχή της Πιερίας. Πέραν της προφανούς ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας που θα προσφέρουν στους χρήστες της οδού, θα αναβαθμιστεί και η φέρουσα ικανότητά τους, προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται μεγαλύτερα εμπορικά φορτία, εξασφαλίζοντας έτσι απρόσκοπτη και διαρκή εμπορευματική κίνηση για τις επόμενες δεκαετίες.

Η διάρκεια των έργων για τη γέφυρα του Αλιάκμονα έχει εκτιμηθεί στα δύο (2) χρόνια, ενώ για τη γέφυρα ρέματος Γερακάρη στο ένα (1) έτος.

Για όλη τη διάρκεια των έργων έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη ολοκλήρωση των εργασιών και η κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση των χρηστών της οδού. Και για τις δύο γέφυρες προβλέπεται ολικός αποκλεισμός του κλάδου προς Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονη αμφιδρόμηση του κλάδου προς Αθήνα, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα προκύψουν με την επικείμενη έκδοση των αντίστοιχων αστυνομικών αποφάσεων.

Για την προετοιμασία των εργασιών θα προηγηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς τμημάτων του αυτοκινητόδρομου σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν από την αντίστοιχη Διεύθυνση Τροχαίας.