Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Παράταση υφιστάμενων αδειών διαμονής στους εργάτες γης

358

Παρατείνονται οι υφιστάμενες άδειες διαμονής, τρίμηνης διάρκειας,  των ήδη απασχολούμενων εργατών γης υπηκόων τρίτων χωρών, έως 90 ημέρες, με εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.