Ένταξη του Τμήματος Logistics Κατερίνης και σε άλλο επιστημονικό πεδίο μετά από ερώτηση της Βουλευτού Πιερίας, κας Άννας Μάνη – Παπαδημητρίου.

194

Η βουλευτής δήλωσε ότι με την υπ’. Φ253/99129/Α5 Υπουργική Απόφαση, Φ.Ε.Κ.  Β’3209/03-08-2020 εντάχθηκε το Τμήμα και σε άλλο επιστημονικό πεδίο.

“Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Τμήμα Logisticς που εδρεύει στην Κατερίνη, μετά από ερώτηση που κατέθεσα στην Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως για την ένταξη του άνω Τμήματος και σε άλλο επιστημονικό πεδίο και συγκεκριμένα, στο πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που δίνει προστιθέμενη αξία και περαιτέρω προοπτική στο ίδρυμα, αλλά και στον τόπο μας.  Ευχαριστώ από καρδιάς!”

H ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής

ΦΕΚ