Πρόσληψη 5 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου

303

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Διοικητικοί Λογιστές
2 ΔΕ Καταμετρητές-Υδρομετρητές

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/07/2020-07/08/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ