Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2020 των μετακλήσεων εργατών γης – υπηκόων τρίτων χωρών

525

Οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη, για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος των αγροτικών συλλόγων και παραγωγών για παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάκλησης εργατών γης – πολιτών τρίτων χωρών.

Πρόκειται για ακόμα μία σημαντική νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης που στηρίζει στην πράξη τον κρίσιμο πρωτογενή τομέα στη δύσκολη σημερινή συγκυρία.

 Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

«Η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του τεσσαρακοστoύ δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), έτσι ώστε εργοδότης ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας να δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020».