Και λιγότεροι και πιο «σφιχτοχέρηδες» οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα

278

Tα περιοριστικά μέτρα στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές ασκούν ήδη ισχυρές πιέσεις στα έσοδα της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό. Αλλά ακόμη και οι τουρίστες που καταφέρνουν να έλθουν στην Ελλάδα έχει επισημανθεί πως δεν δαπανούν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αφενός, διότι περιορίζουν τις εξόδους τους και είναι πιο προσεκτικοί ως προς τις συναθροίσεις, αφετέρου διότι τα οικονομικά τους είναι πιο περιορισμένα, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις οικονομίες των χωρών προέλευσης τους. Αυτή η πτυχή δεν έχει έως τώρα αναδειχθεί στις σχετικές αναλύσεις αν και είναι σημαντική δεδομένων των αναμενόμενων εξελίξεων σε ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικό μερίδιο στις αφίξεις και τα έσοδα.

Ενδεικτικά ως προς τις τάσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και τις ταξιδιωτικές δαπάνες το τρέχον έτος στις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη συμβολή στα διεθνή ταξιδιωτικά έσοδα, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Γερμανίας θα συρρικνωθεί κατά 6,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν σε τουριστικές δαπάνες, αναμένεται να μειωθούν φέτος κατά 15,5%. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει κατά 8,8%, και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 13,3%. Για τη Γαλλία προβλέπεται συρρίκνωση κατά 8,5% το 2020, με τις εισαγωγές υπηρεσιών να συρρικνώνονται κατά 14,9%, ενώ στην Ιταλία αναμένεται πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 9,5% και πτώση εισαγωγών κατά 17%.

Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά για τον ελληνικό τουρισμό;

Οι εισπράξεις από το διεθνή τουρισμό έφτασαν τα 18,2 δισ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 13% σε σύγκριση με το 2018, σε συνέχεια αύξησης κατά 10% σε αυτό το έτος. Οι δε τουριστικές εισπράξεις από μη κατοίκους είναι σημαντικές για το ισοζύγιο πληρωμών, αποτελώντας πέρυσι το 22% των συνολικών εξαγωγών και εισπράξεων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το 45% των συνολικών εισπράξεων από Υπηρεσίες, ενώ αντιστοιχούσαν στο 9,7% του ΑΕΠ το 2019. Το μερίδιο των εισπράξεων από τουριστικές υπηρεσίες στο ΑΕΠ είναι διαρκώς αυξανόμενο από το 2010, όταν αντιστοιχούσαν στο 4,3% αυτού.

Ανά ομάδα χωρών, οι τουριστικές εισπράξεις από χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν στο 54% των συνολικών εισπράξεων την περίοδο 2017-2019, ενώ οι χώρες εκτός ΕΕ κατέχουν ένα εξίσου σημαντικό μερίδιο, περίπου 43%. Το υπόλοιπο 3%, προέρχεται από τις κρουαζιέρες.

Η σημαντικότερη χώρα προέλευσης των εσόδων από τουρισμό στην περίοδο 2017-2019 είναι η Γερμανία, με μέσο μερίδιο στο σύνολό τους κοντά στο 17% περίπου και 4 εκατ. τουρίστες ανά έτος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με τους κατά μέσο όρο περίπου 3,1 εκατ. επισκέπτες από αυτήν τη χώρα να καταβάλλουν την ίδια περίοδο το 13,4% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.

Έπονται οι ΗΠΑ και η Γαλλία, με μερίδιο αμφότερες 6,2% στις συνολικές εισπράξεις.

Την πεντάδα των πλέον σημαντικών χώρων συμπληρώνει η Ιταλία, με το 5,5% των τουριστικών εισπράξεων και σημαντικό αριθμό επισκεπτών, περίπου 1,5 εκ. ετησίως.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία (3,7%), τα έσοδα από κρουαζιέρες, η Ρουμανία (2,7%), η Ελβετία (2,5%) και το Βέλγιο (2,4%).

insider.gr