Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Νομοσχέδιο «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις». Εισήγηση στην αρμόδια επιτροπή.

537

Η Βουλευτής επισήμανε ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Κυβέρνηση καθορίζουν το απαραίτητο πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος συνάθροισης με ρυθμίσεις απόλυτα σύμφωνες τόσο με το Άρθρο 11 του Συντάγματος όσο και με το Άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η απόλυτη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, η πρόβλεψη για  άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να «θωρακίσει» το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι  με σεβασμό όμως παράλληλα και στα δικαιώματα των λοιπών πολιτών.

«Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία και η δημοκρατία τι σημαίνει; Αυτό που είπε και ο Κλεόβουλος και ο Αριστοτέλης: «Παν μέτρον άριστον». Αυτό οφείλουμε να τηρούμε».

Δείτε το βίντεο με την τοποθέτηση της.