Εισήγηση Κουκοδήμου για περισσότερο χώρο σε πεζούς και ποδηλάτες

311

Εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Χωροταξίας – Δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου, στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ:

  • Αναγκαία η δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους Δήμους

Στην πρώτη συνεδρίαση δια ζώσης, μετά τις μέρες της καραντίνας, που πραγματοποίησε το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σήμερα Πέμπτη στην Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων συμμετείχε ο Δήμαρχος Κατερίνης και Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας της ΚΕΔΕ. Η αίθουσα επιλέχτηκε για να τηρηθούν σωστά όλοι οι κανόνες υγιεινής και της κοινωνικής απόστασης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, όπως γίνεται από τον Ιανουάριο, και οι Πρόεδροι των ΠΕΔ της χώρας. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης έγινε συζήτηση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, για τον Απολογισμό – Παρουσίαση των δράσεων της Εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Στη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο κος Κουκοδήμος εισηγήθηκε το θέμα «Καταγραφή και αξιολόγηση προσωρινών παρεμβάσεων για δημιουργία Πεζόδρομων, Ποδηλατόδρομων και οδών ήπιας Κυκλοφορίας των ΟΤΑ σύμφωνα με το Άρθρο 65 του Ν. 4688(ΦΕΚ 101/Α’/24-05-2020)», ενώ όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: «Τα μέτρα περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού, και κυρίως η τήρηση της «κοινωνικής απόστασης» σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, ανέδειξαν ένα σοβαρό πρόβλημα, που συναντάται στο οδικό δίκτυο όλων των ελληνικών πόλεων, το οποίο είναι η μεγάλη στενότητα χώρου. Στα εξαιρετικά στενά λοιπόν πεζοδρόμια των ελληνικών πόλεων καθίσταται αδύνατη η τήρηση της «κοινωνικής απόστασης». Προφανώς τα μέτρα θύμισαν κάτι πολύ γνωστό σε όλους, ότι δηλαδή πολύ συχνά, σε περιοχές κατοικίας, λόγω της ανεπάρκειας πλάτους των πεζοδρομίων, οι πεζοί αναγκάζονται να περπατούν στο οδόστρωμα, σε δύσκολες συνθήκες, διότι τα αυτοκίνητα είτε σταθμευμένα, είτε σε κίνηση, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας του οδοστρώματος. Το ποδήλατο που θα εξυπηρετούσε κάποιες μετακινήσεις, καταλαμβάνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό της επιφάνειας του δρόμου, δίνοντας έτσι κάποια λύση και στους πεζούς, έχει εκτοπιστεί από τα αυτοκίνητα».

Οι προτάσεις του Δημάρχου για περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη ασφάλεια για πεζούς και ποδηλάτες

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συνόψισε το δικαίωμα που έδωσε η πολιτεία στους Δήμους, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, με το Άρθρο 65 στον Ν. 4688 (ΦΕΚ 101/Α’/24-05-2020), για να αντιμετωπίσει τη στενότητα χώρου, εξασφαλίζοντας κάποιον πρόσθετο χώρο στους πεζούς, να παρακάμψουν τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων από τρίτους φορείς, και μόνο με μελέτες των Τεχνικών τους Υπηρεσιών, ενδεχομένως υποστηριζόμενων από παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων, εγκρινόμενες από τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, να υλοποιούν παρεμβάσεις, όπως:

–  Απόδοση σε πεζούς ή/και ποδηλάτες μέρους του πλάτους του οδοστρώματος

–   Πεζοδρομήσεις

– Μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα σε δρόμους ή περιοχές κατοικίας, ώστε το περπάτημα και το ποδήλατο στο οδόστρωμα να είναι πιο ασφαλή.

«Είναι σκόπιμο, όσο γίνεται περισσότεροι δήμοι να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόσκληση της πολιτείας, που αποτελεί και πρόσκληση των τοπικών κοινωνιών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κος Κουκοδήμος, επισημαίνοντας ότι: «Το ζήτημα είναι όμως να μην κινηθούν μεμονωμένα αλλά να συνεργαστούν, ανταλλάσσοντας καλές και κακές εμπειρίες. Η ΚΕΔΕ μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, αναθέτοντας σε εμπειρογνώμονες τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όταν αυτές θα ζητούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες, το οποίο:

– θα παρακολουθήσει τους δήμους που θα δραστηριοποιηθούν, καταγράφοντας τα έργα που επελέγησαν και τους χρόνους μελέτης και εκτέλεσής τους,

–  θα αξιολογήσει τη λειτουργία και τις επιδόσεις των παρεμβάσεων,

– θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του άρθρου 65, ως προς την επάρκεια των προβλέψεών του για την  κάλυψη των κατά τόπους προβλημάτων,

– θα καταγράψει τον βαθμό αποδοχής και τις ενστάσεις των τοπικών κοινωνιών στα έργα,

–   θα προδιαγράψει τα ενδεχόμενα επόμενα βήματα προς τη μονιμοποίηση των παρεμβάσεων, εισηγούμενο τροποποιήσεις των μη έκτακτων διαδικασιών προς το απλούστερο, 

–  θα συντάξει τεύχος απολογισμού της εμπειρίας των δήμων από την καμπάνια εκτέλεσης των έκτακτων μέτρων και προετοιμασίας σχεδιασμού της μονιμότερης εκδοχής τους,

– θα υποστηρίξει την ΚΕΔΕ για τη διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση της εμπειρίας όσων δήμων ενδιαφέρονται και για συζήτηση ως προς το αύριο των έκτακτων μέτρων».

Η συγκεκριμένη εργασία σημείωσε ο Δήμαρχος, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πόλεων που θα αξιοποιήσουν το άρθρο 65, συμμετέχοντας στην εκστρατεία εκτέλεσης έργων απόδοσης χώρου σε πεζούς και ποδηλάτες.

Τις προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος, επικρότησε τόσο ο πρόεδρος Δ. Παπαστεργίου, όσο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.