Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας για την αναβάθμιση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

486

«Ένταξη του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα την Κατερίνη (Τμήμα Logistics) πέραν του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

Ερώτηση της Βουλευτού προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Βουλευτής στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του ήδη σημαντικού Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα την Κατερίνη (Τμήμα Logistics), κατέθεσε σήμερα Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, για το εάν προτίθεται να εντάξει το εν λόγω Τμήμα πέραν του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :                                                        

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

                                                          

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Ένταξη του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα την Κατερίνη (Τμήμα Logistics) πέραν του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ.253/80503/Α5/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1907/Β/28/5/2019) αναφορικά με την ένταξη των τμημάτων των Πανεπιστημίων σε Επιστημονικά πεδία κατά την διαδικασία των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών για εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εντάχθηκε στο 4ο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Ωστόσο, η φύση του εν λόγω προγράμματος σπουδών, ο προσανατολισμός του καθώς και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος σχετίζεται άμεσα και με το 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών. Συγκεκριμένα, στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ένταξη του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, υπάρχει πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων που σχετίζονται άμεσα με το 2ο Επιστημονικό πεδίο, καθότι είναι μαθήματα που διδάσκονται σε όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές και γενικότερα στις Σχολές των Θετικών Επιστημών.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

 Προτίθεστε να εντάξετε το εν λόγω Τμήμα με έδρα την Κατερίνη πέραν του 4ου και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου